Má phanh Brembo 07HO13CC cho CB1000R (sau)

SKU:BRB-07HO13CC
1,100,000₫
Dòng bố Carbon Ceramic là một bước tiến kỹ thuật của Brembo trong quá trình tìm kiếm hỗn hợp ma sát mới nhằm đảm bảo các yếu tố: độ bền cao, hiệu quả phanh tốt dù đường mưa hay đường tuyết.

Má phanh sau Brembo Carbon Ceramic mã 07HO13CC dành cho CB1000R
ma-phanh-brembo-07ho13cc-cho-cb1000r-sau
ma-phanh-brembo-07ho13cc-cho-cb1000r-sau
ma-phanh-brembo-07ho13cc-cho-cb1000r-sau
ma-phanh-brembo-07ho13cc-cho-cb1000r-sau
ma-phanh-brembo-07ho13cc-cho-cb1000r-sau